لبنان پیروزی بدون خبر نگار

               

                                  به نام خدا

 لبنان پیروزی بدون خبرنگار

بیست و پنج سال پیش وقتی اسرائیل از زمین و دریا و هوا به لبنان حمله کرد ، خیلی سریع لبنان به اشغال در آمد و با همدستی نیروهای   وابسته آن یعنی شبه نظامیان فالانژیست بیروت در محاصره قرار گرفت . کاظم اخوان خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه سید محسن موسوی کاردار سفارت ایران ، احمد متوسلیان و تقی رستگار مقدم برای بررسی راههای کمک به مردم فلسطین و لبنان عازم آن کشور شدند، تنها راه ورود به بیروت جاده ساحلی طرابلس بود ، وقتی که خودروی پلاک سیاسی سفارت ایران که توسط نیرو های حفاظت سفارتخانه ها اسکورت می شد در پست بازرسی نیرو های فالانژ متوقف و پس از انتقال 4شهروند جمهوری اسلامی  به مقر فرماندهی آنان علیرغم گذشت 25سال هنوز اطلاع دقیقی از سرنوشت آنان در دست نیست .

آن روزها اسرائیل تصور میکرد با ربوده شدن امام موسی صدر ، اشغال لبنان و روی کار آوردن نیرو های وابسته به خود و  کشتار و  اخراج مبارزان فلسطینی می تواند به رویاهای خود جامه عمل بپوشاند ، روزهایی که ایام به کام غاصبان بود و هیچ چیز برای آنان اهمیت نداشت حتی اشک و آه کودکان و زنان .

اما مردی از ایران زمین قیام کرده بود ، که می خواست بزرگواری همه مسلمانان را حفظ کند، آمدن او جانی دوباره بود ، نه نفسی بود که به جانی دمیده میشود تا دوباره زنده شود ، آری او آن نفس دوباره بود به همه مردم سرزمینش و همه مظلومان عالم ، آمدنش به مرز های جغرافیایی محدود نمی شد ، آنانی که سالها پیش تحت تعلیمات فکری او قرار گرفته بودند مقاومت را در لبنان پایه گزاری کردند ،از امام موسی صدر و شهید دکتر چمران و شهید موسوی تا سید حسن نصر الله   که كارنامه او مايه فخر و مباهات همه مسلمانان شد   و اینگونه بود که از مقاومت تا مقاومت شکل گرفت اینک پس از 25سال که سالگرد پیروزی حزب الله جشن گرفته میشود ، براستی که جای 4شهروند جمهوری اسلامی خالی است و اگر چه آنان در لبنان ربوده شدند و در  میان ما نیستند ، اما هزاران بار خدا را شکر می کنم  و  از دیدن چنین ایامی  شکرگزارتر می شوم و احساس غرور می کنم.

بیست وپنج سال وقت لازم بود تا دنیا خبر شکست اسرائیل را باور کند و صدای شکستن اسکلت اسرائیل را بشنود ، اسکلتی که تا آور شدنش چندی نمانده است با رهبری مردی که نامش نصرالله است و ترجمان آیه نصر و من الله و فتح و غریب

آری لبنان برای ما: یعنی سلام بر امام خمینی ، سلام بر امام موسی صدر ، سلام بر شهید دکتر چمران، سلام بر شهید موسوی ، سلام بر نصرالله، سلام بر همه شهدای مقاومت و سلام بر اخوان ،متوسلیان ، رستگار مقدم و موسوی

امیدوارانه سر  بر آسمان و چشم بر سرزمین حزب ا لله داریم ، تا این پیروزی ها آمدن دلاوران سرزمین ما را به همراه داشته باشد .

باید منتظر بمانیم ، مثل پارسال که ماندیم و انتظار کشیدیم و آن خبر روح افزا را به جان چشیدیم و منتظر بمانیم ، انتظار بکشیم تا روزی که اعلام شود حزب الله همه اسرای در بند اسرائیل را آزاد کرد ، انتظاری که شاید چندان دور از انتظار نباشد

لبنان یعنی پایان طرح خاورمیانه بزرگ

لبنان یعنی بیست وپنج سال صبر و انتظار

لبنان یعنی رسیدن بوی پیراهن یوسف به مشام

لبنان یعنی روشنایی چشم همه منتظران 4دلاور سرزمینمان

  

 

                                            شاهرخ  سلطان احمدی 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید